Back to Resources

Sector: Overheid

en nl

This content is available in multiple languages, click the preferred language to switch.

Riskly

Bij Riskly helpen we overheidsinstellingen met hun compliance met de BIO (Baseline informatiebeveiliging overheid). We hebben de juiste mensen om te helpen met het opzetten van processen en het inzicht geven in risico’s. Daarnaast bieden we ook de juiste tool die het risicomanagementproces met je leveranciers automatiseert, waardoor de tijd die gespendeerd wordt aan derde partijen drastisch verminderd.

Met Riskly ben je in staat om je suppliers en leveranciers hun compliance met de BIO binnen enkele minuten te verifiëren. Door onze tool te gebruiken kan je:

  • Gebruik maken van onze standaard BIO vragenlijst;
  • Direct inzicht krijgen in de compliance van suppliers en leveranciers in een makkelijk overzichte pagina;
  • Het managementproces met je leveranciers automatiseren;
  • Herinnert worden aan belangrijke mijlpalen zoals contractverlengingen om de naleving opnieuw te verifiëren;
  • Met toegang tot onze database met leveranciers ligt de informatie voor het grijpen zonder het versturen van een vragenlijst.

Door gebruik te maken van onze tool verminder je frictie tussen jezelf en je leveranciers en partners. Wij nemen namelijk alle onnodige communicatie weg uit het proces en het is niet meer nodig om ellendig lange sheets te versturen die ingevuld dienen te worden en vervolgens gereviewed.

Why riskly can help with governement solutions